Όροι και προυποθέσεις


Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο της Bifolac , ενώ τελώ σε πλήρη γνώση τόσο των δικαιωμάτων μου μου όσο και της Πολιτικής Απορρήτου που ακολουθεί η εταιρεία. Γνωρίζω ότι η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή